Sara Woodcraft SwedenSara Woodcraft USA

SARA WOODCRAFT SWEDEN har försatts i KONKURS den 8 augusti 2016 av Lunds Tingsrätt, målnummer K3825-16.

Hans-Erik Hey gick edgång för konkursboet den 30 september 2016.

En konkursförvaltare har utsetts för att hantera likvideringen av bolagets kvarvarande tillgångar samt inleda RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER.

Om du är en befintlig kund med pågående order, en av bolagets distributörer, eller en av bolagets investerare, vänligen kontakta legal@sarawoodcraft.com.

SARA WOODCRAFT SWEDEN
(tidigare GEROMAR)

Tiden går, skönhet består

Tack för att ni besöker vår hemsida med Sveriges Vackraste Möbler!

På grund av tillfälliga produktions- och leveransproblem kan vi för närvarande inte ta emot några nya beställningar.

Med vänlig hälsning
Sara Woodcraft Sweden (tidigare Geromar)